Värmland-Dals distrikts riktlinjer träning annan klubb

•Distriktet uppmuntrar och stöder ett utbyte mellan klubbarna och deras medlemmar

•Vi respekterar att det är upp till varje klubbs medlemmar att bestämma för vem och vad deras anläggning ska upplåtas

•Vi anser att det är en förmån som SBK-medlem att kunna utnyttja varandras anläggningar och byta erfarenheter med kamrater från andra klubbar

•Våra klubbmedlemmar ska känna stolthet över sin klubb och gärna ta med gäster

•När vi besöker andra anläggningar är vi gäster vilket innebär:

–Vi frågar alltid om det är OK!

–Vi tar reda på vilka regler som gäller

–Vi talar om för andra som använder anläggningen vilka vi är

–Vi respekterar att klubbens egna aktiviteter alltid har företräde

–Vi visar omtanke så att klubbens egna medlemmar inte störs

•För att återkommande utnyttja en annan klubbs anläggning krävs medlemsskap •Det är aldrig OK att bedriva näringsverksamhet

1) på någon klubb utan klubbens medgivande

Comments are closed.